Innmelding

Vestby IL - Innmelding


"Min idrett"

Vestby Idrettslag er et fleridrettslag og alle gruppene bruker Idrettsforbudnet sitt medlemssystem til medlemsadministrasjon. Det betyr at du som medlem eller foreldre til et medlem må bruke "Min idrett" til både å melde deg inn, men også å betale kontingent og treningsavgifter. Hvis du får problemer med å melde deg inn via MinIdrett, bruk kontaktskjemaet under.


Priser

For å vere medlem i Vestby IL, og en eller flere av gruppene av idrettslaget, må du betale en kontingent til Idrettslaget. Denne er i for tiden 150 kr per person (400 kr for familier). I tillegg kommer det en halvårlig treningsavgift som varierer alt etter hvilken gruppe du ønsker å melde deg inn i.


Hvordan melde seg inn

Du oppretter bruker, og søker om medlemskap i Vestby IL, her: https://medlemskap.nif.no/19905


Får du problemer, bruk kontaktskjemaet under:

 
 
 
 

VESTBY IDRETTSLAG 

Postboks 106,

1540 VESTBY 


ORGANISASJONSNR:

982892694 

E-POST: post@vestbyil.no